Ergoconsult

Maximalizujte svoj potenciál

Naši certifikovaní odborníci Vám našimi meraniami pomôžu zlepšiť Vaše procesy.
Vyrábame meracie rukavice pre presné merania celého rozsahu síl ruky na Vašich pracoviskách.

Ako naše riešenia vedia zmeniť Vaše podnikanie

Ergonómia pracoviska

 • Zvýšenie komfortu zamestnancov
 • Minimalizácia zdravotných rizík
Person

Normy MTM

 • Zefektívnenie procesov
 • Globálne uznávaná platnosť
 • Objektívny prístup k meraniu práce
Clock

Lean

 • Zlepšenie efektívnosti
 • Zníženie nákladov
 • Redukcia odpadu
Money

Vývoj a výroba meracích zariadení

Ergonomické meracie prístroje vyrábame od roku 2009.

Vyrábame zariadenia na mieru, ktoré zohľadňujú individuálne požiadavky zákazníkov ako:

 • Typ senzorov
 • Počet a umiestnenie senzorov,
 • Vlastnosti dotykovej oblasti
Time standards table

Časové normy MTM

 • Sme certifikovaným dodávateľom celosvetovo najrozšírenejšieho systému merania ľudskej práce pomocou vopred stanovených časov.
 • MTM je možné využiť už v procese plánovania výroby. Slúži na štandardizáciu a optimalizáciu procesov, určuje pracovisko a pracovné postupy a zároveň umožňuje plánovanie zamestnancov a kontrolu nákladov.
 • Spoločnosť Ergoconsult, s.r.o. Vám ponúka implementáciu MTM subsystémov vo všetkých typoch výroby (MTM-1, -UAS, -MEK, MTM-LOGISTIK).

Rýchla kontrola ergonómie MTM-EAWS

 • MTM-EAWS je najnovší vývoj v oblasti ergonomických nástrojov hodnotenia postavený na pilieroch súčasnej legislatívy EÚ.
 • Hodnotenie spoľahlivo odhalí pracovisko s rizikom biomechanického poškodenia zdravia a poskytuje možnosť flexibilného testovania nápravných opatrení už v štádiu plánovania výroby.
 • Metóda je určená pre všetky oblasti zákazkovej výroby, sériovej výroby a hromadnej výroby. Hodnotenie je výhodné vďaka možnosti priameho prepojenia na časové metódy MTM, napr. MTM-1 alebo MTM-UAS.
*Tabuľka sumarizuje jednotlivé rizikové oblasti hodnotenia, príslušné štandardy a nástroje hodnotenia
Fast ergonomics screening

Slová spokojnosti od našich klientov

Rukavice ERGO Glove na měření silových momentů dlaně a prstů ruky jsou výbornou pomůckou pro ergonomické optimalizace a eliminace rizik vzniku úrazů či nemocí z povolání. Vyzkoušeli jsme v rámci celé řady ergonomických auditů či studií a výsledky měření nám vždy pomohly odhalit kritická místa a následně jsme společně s procesními inženýry a konstruktéry mohli najít vhodná řešení pro snížení zátěže horních končetin u pracovníků výroby.

Lukáš Šoltys

Director of PREMEDIS s.r.o. Chairman, ČES, z. s

S firmou ERGO máme velmi dobré zkušenosti. Firma dokázala flexibilně reagovat na změny v našem výrobním plánu a tak jsme dokázali napasovat měření pomocí rukavic přesně dle výroby. Díky rukavicím bylo možné změřit síly, které by bylo prakticky nemožné změřit klasickým siloměrem (dokonce včetně silových průběhů). Velkou výhodou měřících rukavic je také to, že měření omezí probíhající výrobu pouze minimálně.

Marek Přibyl

SPS Methods - WP/SY1-PIX Schaeffler Production CZ s.r.o.

Vzhľadom na to, že sme firma kde charakter práce je „len" o horných končatinách chceli sme zistiť o akom zaťažení horných končatín hovoríme. Oslovili sme ERGO a musím povedať, že sme boli veľmi spokojní s tým ako rýchlo a profesionálne sme sa dostali k nameraným hodnotám

Mária Stanová

Head of production MAGNA Slovteca s.r.o.

Kontaktovať