Vyberte stranu

Výroba meracích rukavíc

 

Ergonomické pomôcky vyrábame od roku 2009…

Produktivita a ergonómia práce

 

Certifikovaný dodávateľ normovania a ergonómie…

Meranie procesných síl

 

Sily celého tela a horných končatín…

Meracie rukavice

Vyrábame meracie rukavice pre presné merania celého rozsahu síl ruky na vašich pracoviskách.

Ergonómia pracoviska

Potrebujete vo firme podporu ergonóma?, ponúkame ergonomické audity a poradenstvo.

Normy MTM

Hľadáte certifikovaného dodávateľa pracovných noriem?, normujeme výrobné a logistické procesy.

Lean

Chcete zoštíhliť výrobu alebo zefektívniť procesy?, pomôžeme Vám eliminovať plýtvania.

Vývoj a výroba meracích zariadení

 

Výrobe ergonomických meradiel sa venujeme už od roku 2009. Zameriavame sa najmä na kusovú výrobu meracích rukavíc a jednoúčelových ergonomických meradiel. Okrem štandardných modelov meracích rukavíc určených pre meranie síl vyrábame tiež zariadenia na mieru, zohľadňujúce individuálne požiadavky zákazníka (druh snímačov, množstvo a rozmiestnenie snímačov, vlastnosti dotykových plôch, individuálny softvér…).

 

Časové normy MTM-1, -UAS, -MEK, -LOGISTIK

 

Sme certifikovaný dodávateľ normatívov a časových štúdií založených na metódach MTM. MTM predstavuje celosvetovo najrozšírenejší systém merania ľudskej práce pomocou vopred stanovených časov. Nasedenie MTM je možné už v procese plánovania výroby, slúži na štandardizáciu a optimalizáciu procesov, určuje pracovisko a pracovné postupy, pričom umožňuje plánovanie personálu a kontrolu nákladov.

Firma Ergoconsult, s.r.o. ponúka implementáciu podsystémov MTM pre všetky typy výroby (MTM-1, -UAS, -MEK), vrátane doplnkového nástroja pre normovanie logistiky (MTM-LOGISTIK).

Rýchly skríning ergonómie MTM-EAWS

 

MTM-EAWS je zhmotnením posledného vývoja v oblasti ergonomických hodnotiacich nástrojov, vybudovaných na pilieroch platnej EÚ legislatívy. Hodnotenie spoľahlivo odhalí každé pracovisko s rizikom biomechanického poškodenia zdravia, s možnosťou pružného testovania nápravných opatrení a to už aj vo fáze plánovania výroby. Metóda je určená pre všetky oblasti kusovej, sériovej a hromadnej výroby. Prednosťou hodnotenia je možnosť priamej väzby na časové metódy MTM, ako napr. MTM-1 alebo MTM-UAS.

V nasledujúcej tabuľke sú zosumarizované jednotlivé rizikové oblasti hodnotenia, relevantné štandardy a hodnotiace nástroje:

 

Zlepšovanie ergonómie a ochrana zdravia

 

Poskytované služby:

  • Odborné posúdenie ergonómie pracovného miesta
  • Skríning fyzickej záťaže a ergonomických rizík
  • Návrh ozdravných technických a organizačných opatrení
  • Posúdenie súladu pracovísk s platnou legislatívou
  • Meranie síl a fyzikálnych faktorov

Kontakt

Ergoconsult, s.r.o.

Záhradnícka 680/2
92041 Leopoldov
Slovenská republika

Email: info@ergoconsult.sk

Tel.: +421 904 249 939

Ergoconsult, s.r.o.

Napíšte nám: